Shams Al Shamoos Rose Taifi EDP 35ml

£7.99

Shams Al Shamoos – Rose Taifi EDP 35ml

Fragrance Notes:

  • Oriental, Floral